Kvadraturen

Byantikvaren har laget en fantastisk web side om Kvadraturen:

Kvadraturen

Kvadraturen i Oslo er navnet som i nyere tid benyttes på den del av byen som kong Christian IV grunnla etter en større brann i Oslo (Gamlebyen) i 1624. I eldre tid ble området betegnet som «Kvartalerne» for å skille det fra tilgrensende strøk med en mindre regelmessig byplan. Strøket skiller seg fremdeles tydelig ut både i terrenget og på kartet ved sine rette og jevnbrede gater som avgrenser rettvinklede kvartaler. Denne tydelige strukturen var opphavet både til det særnorske ordet kvartal og det senere navnet Kvadraturen.

Etter brannen i Oslo i 1624 bestemte kongen at byen av forsvarshensyn skulle flyttes til motsatt side av Bjørvika, hvor den ville være beskyttet av Akershus festning, som skulle inngå i et forsvaranlegg med voller og bastioner rundt byen. Innenfor vollene realiserte kongen langt på vei en byplan etter renessansens idealer om geometrisk orden. Byen fikk navnet Christiania.

Området ligger mellom Akershus festning og Karl Johans gate, med de mellomliggende øst-vestgående gatene Rådhusgata, Tollbugata og Prinsens gate. Vinkelrett på disse finner vi fra vest mot øst Øvre Vollgate, Nedre Vollgate, Akersgata, Øvre Slottsgate, Nedre Slottsgate, Kongens gate, Kirkegata og Dronningens gate. Sistnevnte gate var opprinnelig den ytterste mot havnen og Bjørvika, men allerede mot slutten av 1600-tallet ble den langgrunne stranden utfylt og tatt i bruk til byggetomter på nye kvartaler som ble anlagt etter samme rutenettsplan som i den opprinnelige Kvadraturen. Området ble følgelig forlenget østover med tre nye tverrgående gateløp: Skippergata, Fred Olsens gate, og Strandgata.

For å hindre fremtidige brannkatastrofer ble gatene gjort uvanlig brede for sin tid, hele 24 alen (15 m). Kongen påbød også alle fornemme og formuende innbyggere å oppføre murhus, men tillot jevne borgere å bygge i utmurt bindingsverk. Begge byggemåter var kostbare og fremmede for norsk byggeskikk. Derfor gikk det sent med gjenreisningen, og mange trosset murtvangen og bygget ulovlige tømmerhus. Først etter en ny storbrann i 1708 ble murtvangen gjennomført. Bindingsverk ble den mest utbredte byggemåten.

Vollene rundt byen ble oppgitt etter en brann i 1686, og byen fikk vokse nokså planløst utover forbi den gamle voll-linjen. Men først i 1794 ble byen formelt utvidet ved at de nærmeste forstedene utenfor vollene ble innlemmet.

800px-Kvadraturen_Kristiania_1861.jpg

Engebret Cafè

Våre åpningstider

Mandag til fredag
11:30-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Lørdag
17:00-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Søndag
Stengt
Monday to Friday
11:30-23:00
(kitchen open to 21:30)
Saturday

17:00-23:00
(kitchen open to 21:30)

Sunday
Closed

Engebret Café
Bankplassen 1 0151 Oslo
Telefon 22822525

post@engebret-cafe.no