Rakørret fra Slidre Ørretsenter, Valdres

Før og nå...
I gamal tid vart rakfisk produsert for å bevare maten over lenger tid. Dagens produksjon er ganske lik, og med moderne hjelpemidlar lager man ein rakefisk med særs jamn kvalitet i smak og konsistens.


Gode oppvekstvilkår
Fisken går i reine sjølvrensande romslege dammar med rikeleg oksygenrikt vatn som strøymer slik at fisken får god mosjon. Omsorgsfull foring der alt blir lagt til rette for at fisken skal ha ein fin oppvekst, slik at den blir i passeleg hold. Foret består av pellets, der kvalitet og sporbarheit dekker våre krav. Det har aldri vore brukt medisin på fisken.

Moden rakfisk serveres med flatbrød, lefse, rødløk,rømme og lune poteter

Raskt i butten
Etter avliving som skjer ved opptak frå dammen, blir fisken flytta til vårt moderne foredlingslokale. Innan 1 time er fisken vaska og reingjort, og klar for butten. Vi nyttar erfaring frå generasjonar med nåtidas hjelpemidlar, og krav til kvalitetssikring. Modning føregår under automatisk temperaturregulering med dagleg kontroll.

Modning
Det er 3 modningsgrader, mild, lagra og vellagra med variasjon i kvar grad etter kundens ynskje. Alle trinn i prosessen er kvalitetssikra. Der rutinar og prosedyrar er innskjerpa slik at all fisk skal ende med vår jamne kvalitet.

Kilde: Vår produsent

Vi serverer Rakørret i hele julebordsperioden på Engebret Cafè,

Rakørret fra Valdres


Engebret Cafè

Våre åpningstider

Mandag til fredag
11:30-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Lørdag
17:00-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Søndag
Stengt
Monday to Friday
11:30-23:00
(kitchen open to 21:30)
Saturday

17:00-23:00
(kitchen open to 21:30)

Sunday
Closed

Engebret Café
Bankplassen 1 0151 Oslo
Telefon 22822525

post@engebret-cafe.no